Het nieuwe kapitalisme is hier, en het is goed.

Burger van de toekomst

Bij de eerste hap schieten allerlei gedachten door mijn hoofd. Van krioelende kleine beestjes tot de heerlijke spanning van iets nieuws doen. De smaak valt niet tegen. In tegendeel, het is best lekker. Beetje droog, en niet echt de textuur die je gewend zou kunnen zijn. Maar goed. Een burger van vlees is dan ook iets anders dan een burger van krekels. Dus een andere textuur is ook wel logisch. En nu eet ik dus een burger gemaakt van krekels. Lekker en zeker iets wat je zelf moet proberen. Zet hem maar op je bucket-list.

Wat maakt zo’n krekelburger nou zo belangrijk? Het gebruiken van insecten als grondstof is een van de manieren waarop we in de toekomst op een duurzame(re) manier een groeiende wereldbevolking kunnen blijven voorzien van voedzame voeding. Dat maakt de makers van deze burger een zogenaamde impact startup.

Impact, maatschappelijk verantwoord, social enterprise, er zijn vele namen die je deze beestjes kan geven, maar uiteindelijk gaat het om hetzelfde idee: als je een manier vindt om geld te verdienen aan het verbeteren van de wereld, is de kans dat je een lange termijn oplossing in handen hebt groter, dan wanneer je iets doet met van politieke verkiezingscycli afhankelijke donatiegelden. Het fenomeen bestaat al heel lang. Zo kan ik me een bedrijfje in virtual computing herinneren, zo ongeveer 15 jaar geleden, dat bewust was opgericht door een team van Israeli’s en Palestijnen, vanuit de overtuiging dat het opbouwen van wederzijdse economische belangen een belangrijkere beperken van strijd is dan wederzijdse bedrijging en bewapening. Dit is slechts een voorbeeld, wie er echt induikt vindt er vast nog veel meer van veel eerder. Toch is het sociaal ondernemen een relatief onbekend ding. Bij het grote publiek dan. Gelukkig niet bij een groeiende voorhoede. Een voorhoede die problemen aanpakt en geld verdient.

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor mensen die niet kunnen zien, voor mensen die honger lijden, voor mensen… je begrijpt wel wat ik bedoel.

En als je dan op een dinsdag in oktober een hal inloopt in Den Haag, en je bevindt je tussen 1200 leden van die voorhoede, met de wetenschap dat dat nog zeker niet alles is in Nederland, dan weet je dat die doorbraak naar het grote publiek niet lang meer op zich laat wachten. De toekomst is er. En het Impact Startup Fest maakte dat op 2 oktober wel heel erg duidelijk. Een bruisende en inspirerende dag vol met coole en fijne mensen die allemaal hetzelfde denken: “wij maken het beter!”. En dat is de nieuwe manier van hoe kapitalisme gaat werken. Winstmaximalisatie is uit, impactmaximalisatie is in.

Niet “Greed is good”.

Dat is zoooo jaren 80.

Dat is het nieuwe kapitalisme. Caring. Zorgzaam. En met impact. Heel veel positieve impact. Laat die voorhoede maar groeien. Dan komt het wel goed.

I help small businesses to find their story and tell it through new services and stories. Dad, poet and dot connector. Creator of the Tritriplicata. POM Poet.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store